Hóa đơn điện tử
TIN TỨC

Các sai sót liên quan trong thông báo phát hành hóa đơn điện tử

Cục Thuế lưu ý một số nội dung thường sai sót liên quan đến thông báo phát hành hóa đơn điện tử:

I. Thông tin trên thông báo phát hành:
- Thông tin tên, địa chỉ đơn vị phát hành ghi không đúng với thông tin đăng ký thuế.
- Mẫu hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng hoá đơn bị trùng với các số hoá đơn đã thông báo phát hành.
- Mẫu hóa đơn, ký hiệu hóa đơn không phù hợp với thông tin trên mẫu hóa đơn đính kèm.
- Ngày bắt đầu sử dụng đúng quy định; ví dụ ngày gửi thông báo phát hành là ngày 10/9/2019 nhưng ghi ngày bắt đầu sử dụng là 11/9/2019 hoặc 05/9/2019 (đúng quy định phải là từ ngày 12/9/2019)
- Không có thông tin doanh nghiệp cung cấp giải pháp hoá đơn điện tử
- Thông tin doanh nghiệp cung cấp giải pháp hoá đơn điện tử không khớp đúng với thông tin trên quyết định áp dụng hóa đơn điện tử đính kèm.

II. Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử:
- Không đính kèm Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử khi gửi Thông báo phát hành
- Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử không có chữ ký, đóng dấu của người nộp thuế.
- Nội dung trên Quyết định không đầy đủ các nội dung theo mẫu quyết định ban hành kèm theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC.

III. Hóa đơn mẫu:
- Không đính kèm mẫu hóa đơn điện tử khi gửi thông báo phát hành.
- Hoá đơn mẫu không đầy đủ các chỉ tiêu bắt buộc của hóa đơn.
- Thông tin tên, địa chỉ đơn vị trên hoá đơn mẫu không khớp đúng với thông tin đã đăng ký với cơ quan thuế.

Nguồn www.tphcm.gdt.gov.vn

 

>>>>> Quý khách có thế xem thêm:

1. Các bước thông báo phát hành hóa đơn điện tử tại đây.

2. Lưu ý khi đăng ký phát hành hóa đơn điện tử đối với các Chi cục Thuế khác nhau tại đây.

3. Xử lý các lỗi trong quá trình sử dụng hóa đơn điện tử tại đây.

4. Tin tức khác mới về hóa đơn điện tử tại đây.

5. Các video hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử khác tại đây.

Tin bài khác

Liên hệ: 0946 09 78 87
Điện Thoại: (028)73008848
Email: bachdx@tkinvoice.com

 

Đang truy cập: 116 | Hôm nay: 1,598 | Tổng truy cập: 1030004