Hóa đơn điện tử

Chính sách về hóa đơn điện tử

Sửa đổi bổ sung TT số 10 Hướng dẫn xử phạt vi phạm về hóa đơn

Thông tin về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 1 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn.

Về việc thực hiện hóa đơn điện tử trong thời điểm 2019 - 2020

Tổ chức kinh doanh có thể đồng thời cùng lúc sử dụng nhiều hình thức hóa đơn khác nhau. Nhà nước khuyến khích hình thức hóa đơn điện tử. Tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn như sau...

Về việc hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử phải có: Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người bán; ngày, tháng năm lập và gửi hóa đơn. Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người mua trong trường hợp người mua là đơn vị kế toán.

Về việc triển khai thí điểm hóa đơn điện tử có xác thực

Thực hiện thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế cho 6 doanh nghiệp . Các doanh nghiệp thực hiện thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế, thực hiện phát hành, sử dụng hóa đơn xác thực có giá trị theo quy định

Quyết định vv thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực

Quyết định về thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế. Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012...

TT 26 bổ sung một số điều của Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014

Thông tư 26 bổ sung một số điều của Thông tư số 392014TT-BTC ngày 31032014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế

Thông tư 39 Hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP

Thông tư 39 Hướng dẫn thi hành NĐ 51/2010/NĐ-CP này hướng dẫn về việc in, phát hành và sử dụng hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

NĐ 04/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 51/2010/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001...

TT 64/2013 hướng dẫn thi hành Nghị định 512010NĐ-CP ngày 14/05/2010

Thông tư 64/2013 ngày 15 tháng 05 năm 2013 ướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP này hướng dẫn về việc in, phát hành và sử dụng hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011

Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 Hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006; Căn cứ Luật Kế toán ngày 17 tháng 6 năm 2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành...

QĐ về việc đính chính Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010

Quyết định về việc đính chính Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

TT 153 Hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010

Thông tư 153 ngày 28 tháng 9 năm 2010 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP này hướng dẫn về việc in, phát hành và sử dụng hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 512010NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ về các loại hóa đơn, nguyên tắc tạo lập hóa đơn ...

Nghị định 512010NĐ-CP Quy định về hoá đơn

Nghị định 51/2010/NĐ-CP Quy định về hoá đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ (số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010, Nghị định này quy định về việc in, phát hành, sử dụng hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, xử phạt vi phạm hành chính về hoá đơn

Nghị định Quy định về giao dịch điện tử trong lĩch vực tài chính

Nghị định Quy định về giao dịch điện tử trong lĩch vực tài chính này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân lựa chọn sử dụng giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính.

NĐ QĐ thi hành Luật Giao dịch điện tử về CKS và DV chứng thực CKS

NĐ QĐ chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về CKS và dịch vụ chứng thực CKS. Quy định đối tượng áp dụng, định nghĩa chữ ký số, chính sách phát triển, trách nhiệm quản lý của nhà nước đối với CKS

Nghị định về Thương mại điện tử (số 572006NĐ-CP ngày 09062006)

Nghị định về Thương mại điện tử này quy định về việc phát triển, ứng dụng và quản lý hoạt động thương mại điện tử.

Luật Công nghệ thông tin (số 672006QH11 ngày 29062006)

Luật công nghệ thông tin này quy định về hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, các biện pháp bảo đảm ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin.

LUẬT GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ Số: 51/2005/QH11

Công ty hóa đơn điện tử Trung Kiên xin gửi tới quý khách hàng Luật giao dịch điện tử . Luật này quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước; trong lĩnh vực dân sự, kinh doanh, thương mại và các lĩnh vực khác do pháp luật quy định.

Liên hệ: 0946 09 78 87
Điện Thoại: (028)73008848
Email: bachdx@tkinvoice.com

 

Đang truy cập: 10 | Hôm nay: 97 | Tổng truy cập: 973536