Hóa đơn điện tử

HỎI ĐÁP

Hỏi: Hóa đơn điện tử có giới hạn số trang, số dòng không?

Trả lời: Theo tinh thần hướng dẫn của Bộ Tài chính về trường hợp khi bán hàng hóa, dịch vụ nếu danh mục hàng hóa, dịch vụ nhiều hơn số dòng của một số hóa đơn tại Khoản 1 Điều 19 Thông tư số 39/2014/TT-BTC như sau:

Hỏi: Bên bán có thể sử dụng song song 2 hình thức hóa đơn được không?

Trả lời: + Với 1 đơn hàng cụ thể: Nếu sử dụng hóa đơn điện tử thì không sử dụng hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in (ngược lại, nếu sử dụng hóa đơn đặt in thì không sử dụng hóa đơn điện tử, hóa đơn tự in)...

Hỏi: Ưu điểm của hóa đơn điện tử so với hóa đơn giấy?

Trả lời: - Giảm chi phí in ấn, gửi, bảo quản, lưu trữ, khai thác hóa đơn. - Thuận tiện cho việc hạch toán kế toán, đối chiếu dữ liệu, quản trị kinh doanh của doanh nghiệp, kê khai, nộp thuế.

Hỏi: Quy trình hủy bỏ hóa đơn như thế nào?

Trả lời: Hủy hóa đơn điện tử trong trường hợp này được áp dụng sau khi một thời gian dài sử dụng thì các doanh nghiệp sẽ tiểu hủy, loại bỏ các hóa đơn điện tử cũ và không còn giá trị sử dụng. Các doanh nghiệp hoàn toàn có thể được phép tự hủy hóa đơn điện tử sau khi hết hạn lưu trữ...

Hỏi: Hóa đơn điện tử có in lại được không?

Trả lời: Hóa đơn điện tử khi lập muốn chỉnh lại do sai sót thông tin hoặc muốn hủy bỏ hóa đơn đã lập. Doanh nghiệp có thể in lại hóa đơn khác để chỉnh sửa bổ sung cho phù hợp với hiện tại. Doanh nghiệp có thể làm theo các bước ở phần trên để in lại hóa đơn.

Hỏi: Hóa đơn điện tử có sửa được không?

Trả lời: Trong trường hợp hóa đơn điện tử được lập có thông tin sai về sản phẩm dịch vụ hoặc thông tin khách hàng có nhu cầu chỉnh sửa lại vẫn được. Bên bán và bên mua phải cùng thống nhất thông tin chỉnh sửa hóa đơn có chữ ký và đóng dấu của hai bên. Mỗi bên giữ một bản để khai báo khi có sự kiểm tra của cơ quan thuế.

Hỏi: Hóa đơn điện tử có hủy được không?

Trả lời: Hóa đơn điện tử có hủy được không? Đây là câu hỏi phổ biến của các doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn điện tử. Loại chứng từ do người cung cấp sản phẩm, dịch vụ lập ra để ghi chú những thông tin bán hàng.

Thanh toán hóa đơn điện tử như thế nào?

Trường hợp bên bán sử dụng hóa đơn điện tử thì bên mua vẫn có thể thanh toán với bên bán bằng các phương thức giống như khi sử dụng hóa đơn giấy: - Tiền mặt - Chuyển khoản

Khi quyết toán doanh nghiệp có cần in File cứng hóa đơn điện tử không?

– Theo căn cứ của Thông Tư số 32/2011/TT-BTC thì Hoá đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử. Do đó doanh nghiệp không phải in ra để lưu trữ.

Bên mua HHDV lưu hóa đơn điện tử như thế nào?

– Vi hoá đơn điện tử có 3 định dạng file là .XML, .PDF, .HTML, cho nên bên mua có thể lưu trữ hoá đơn trên các thiết bị điện tử như: USB, Ổ Cứng Di Động, Máy Vi Tính, các dịch vụ lưu trữ đám mây như iCloud, Google drive…

Ưu điểm của hóa đơn điện tử so với hóa đơn giấy?

Giảm chi phí in ấn, gửi, bảo quản, lưu trữ, khai thác hóa đơn. Thuận tiện cho việc hạch toán kế toán, đối chiếu dữ liệu, quản trị kinh doanh của doanh nghiệp, kê khai, nộp thuế.

Hóa đơn điện tử có được sử dụng dạng song ngữ được không?

Hóa đơn điện tử được sử dụng dạng song ngữ (Tiếng Việt và Tiếng nước ngoài) như sau: Trường hợp cần ghi thêm chữ nước ngoài thì chữ nước ngoài được đặt bên phải trong ngoặc đơn ( )...

Hỏi: Cơ sở pháp lý đối với thủ tục đăng ký phát hành hóa đơn điện tử

Trả lời: – Thông tư số 32/2011/TT-BTC Hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ – Thông tư số 37/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung thông tư số 39/2014/TT-BTC, Thông tư số 26/2015/TT-BTC...

Hỏi: Hàng hóa lưu thông chứng minh nguồn gốc hóa đơn điện tử thế nào?

Trả lời: Người bán hàng chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hoá hữu hình trong quá trình lưu thông. Hóa đơn điện tử chuyển sang hóa đơn giấy phải đáp ứng đủ các điều kiện sau....

Hỏi: Bên bán và bên mua đã kê khai, phát hiện sai sót xử lý thế nào?

Trả lời: - Người bán và người mua phải lập văn bản thỏa thuận có chữ ký điện tử của cả hai bên và ghi rõ sai sót - Đồng thời người bán lập hoá đơn điện tử điều chỉnh sai sót. Hoá đơn điện tử lập sau ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hoá, giá bán...

Hỏi: Người bán và người mua chưa kê khai thuế xử lý sai sót thế nào?

Trả lời: – Người mua và người bán thỏa thuận về việc xóa bỏ hóa đơn điện tử lập sai. – Người bán thực hiện lập hóa đơn điện tử thay thế cho hóa đơn sai để gửi cho người mua...

Hỏi: Người mua kê khai khi nhận được hóa đơn điện tử như thế nào?

Trả lời: Người mua sau khi nhận được hóa đơn điện tử từ bên bán có thể kê khai thuế như quy trình bình thường với hóa đơn giấy. Người mua có thể yêu cầu bên bán cung cấp cho mình hóa đơn điện tử đã được chuyển đổi ra giấy và có chữ ký và dấu của bên bán...

Hỏi: Hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử song ngữ có liên không?

Trả lời: Hóa đơn điện tử không có khái niệm liên. Bên phát hành hóa đơn (bên bán), bên tiếp nhận hóa đơn (bên mua) và Cơ quan thuế cũng khai thác dữ liệu trên 1 bản hóa đơn điện tử duy nhất.

Hỏi: Hóa đơn điện tử có mã xác thực là gì?

Trả lời: - Hóa đơn điện tử có mã xác thực là hóa đơn điện tử được cơ quan thuế cấp mã xác thực và số hóa đơn xác thực qua hệ thống cấp mã xác thực hóa đơn của Tổng cục Thuế.

Hỏi: Bên bán HHDV có thể xuất hóa đơn điện tử lùi ngày được không?

Trả lời: Căn cứ thông tư 39/2014/TT-BTC mục a, khỏan 2, điều 16 như sau: + Ngày lập hóa đơn điện tử đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Hỏi: Trường hợp người mua không ký số hóa đơn điện tử có được không?

Trả lời: Căn cứ công văn số 2402/BTC-TCT ngày 23/02/2016 “… nếu có hồ sơ, chứng từ chứng minh việc cung cấp hàng hóa dịch vụ giữa người bán với người mua như: hợp đồng kinh tế, phiếu xuất kho...

Hỏi: DN dùng CKS để khai, nộp thuế với ký hóa đơn điện tử được không?

Trả lời: Quý doanh nghiệp có thể đăng ký sử dụng chứng thư số của các nhà cung cấp chứng thư số khác nhau, cũng như các nhà cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử khác nhau.

Hỏi: Phần mềm hóa đơn điện tử có kết nối với phần mềm kế toán không?

Trả lời: - Tùy vào tình hình cụ thể của doanh nghiệp, tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử có thể cung cấp các giải pháp tích hợp với bất kỳ hệ thống kế toán nào của doanh nghiệp.

Hỏi: DN đang dùng hóa đơn tự in thì sử dụng hóa đơn điện tử được không?

Trả lời: Doanh nghiệp đã sử dụng hình thức hóa đơn đặt in/tự in thì vẫn được đăng ký sử dụng hình thức hóa đơn điện tử.

Hỏi: Nếu hóa đơn đã xuất nếu có sai sót thì điều chỉnh như thế nào?

Trả lời: Tùy từng trường hợp cụ thể chúng ta xử lý sai sót trong hóa đơn điện tử như sai sót về tên, địa chỉ nhưng đúng MST Theo thông tư 26/2015/TT-BTC “ và các sai sót khá...

Hỏi: Đóng dấu trên hóa đơn điện tử chuyển đổi sang giấy có cần không?

Trả lời: Chỉ tiêu đóng dấu phải có trên hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử. Chỉ tiêu đóng dấu phải có trên hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử. “Hóa đơn điện tử chuyển đổi sang hóa đơn giấy phải đáp ứng các quy định nêu tại Khoản 2, 3, 4 Điều 12 thông tư 32/2011/TT-BTC...

Hỏi: Xử lý khi làm thất lạc hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử?

Trả lời: - Chưa có quy định xử phạt hành vi làm mất hóa đơn chuyển đổi. Quý khách có thể sử dụng hóa đơn điện tử bằng file thay thế để cung cấp cho cơ quan chức năng ( bao gồm cả ứng dụng đọc file).

Hỏi: Chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy quy định ra sao?

Trả lời: Theo quy định thông tư 32/2011/TT-BTC: + Người bán hàng hóa được chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa hữu hình trong quá trình lưu thông và chỉ được chuyển đổi một (01) lần.

Hỏi: Doanh nghiệp cần chuẩn bị gì khi đăng ký sử dụng Hóa đơn điện tử?

Trả lời: Doanh nghiệp phải đáp ứng theo yêu cầu thông tư 32/2011/2011 về điều kiện khởi tạo hóa đơn điện tử. Sau khi đáp ứng điều kiện khởi tạo HĐĐT, Quý doanh nghiệp thực hiện 3 bước sau...

Hỏi: Doanh nghiệp cần có điều kiện gì được sử dụng hóa đơn điện tử?

Trả lời: Doanh nghiệp muốn sử dụng HĐĐT cần đáp ứng các điều kiện sau: - Doanh nghiệp đang thực hiện kê khai thuế điện tử - Có phần mềm và đội ngũ triển khai HDDT - Có chữ ký điện tử Có quy trình sao lưu dữ liệu

Hỏi: Ngày ký hóa đơn sau ngày lập trên hóa đơn có hợp lệ hay không?

Trả lời: Trường hợp DN có một giao dịch ngày 01 tháng 07, tại thời điểm đó doanh nghiệp xuất hóa đơn điện tử cho khách (nhưng chưa ký số), kèm giao hàng hóa. Đến ngày 15 tháng 07, bên mua mới thanh toán cho doanh nghiệp. Lúc này, doanh nghiệp tiến hành ký số vào hóa đơn để hoàn tất giao dịch.

Hỏi: HĐĐT có thể sử dụng song ngữ (Anh -Việt) được không?

Trả lời: CÓ Trường hợp cần ghi thêm chữ nước ngoài thì chữ nước ngoài được đặt bên phải trong ngoặc đơn ( ) hoặc đặt ngay dưới dòng tiếng Việt và có cỡ nhỏ hơn chữ tiếng Việt.

Hỏi: Hóa đơn điện tử được áp dụng cho các loại hóa đơn nào?

Trả lời: • Hóa đơn xuất khẩu; • Hóa đơn giá trị gia tăng; • Hóa đơn bán hàng; • Hóa đơn khác gồm: tem, vé, thẻ, phiếu thu tiền bảo hiểm…; • Phiếu thu tiền cước vận chuyển hàng không

Hỏi: Chữ ký điện tử và chứng thư số là gì?

Trả lời cho câu hỏi:Chữ ký điện tử và chứng thư số là gì? Chữ ký điện tử là thông tin đi kèm theo dữ liệu nhằm mục đích xác định người chủ của dữ liệu đó; có thể được hiểu như con dấu điện tử của một doanh nghiệp.

Hỏi: Phân biệt hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy?

Trả lời: Có 4 đặc điểm để phân biệt hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy : - Số liên trên hóa đơn là 0 liên - Ký hiệu là 18E, 19E, 20E - Dòng "Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử"khi chuyển đổi sang HĐ giấy - Chữ ký số

HĐ giấy được xử lý, lưu trữ bằng phương tiện ĐT có phải là HDDT không

Trả lời: Hóa đơn đã lập dưới dạng giấy nhưng được xử lý, truyền hoặc lưu trữ bằng phương tiện điện tử không phải là hóa đơn điện tử, vì nó không được tạo lập và gởi bằng phương tiện điện tử.

Hỏi: Hóa đơn điện tử là gì

Trả lời: Hoá đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử.

Liên hệ: 0946 09 78 87
Điện Thoại: (028)73008848
Email: bachdx@tkinvoice.com

 

Đang truy cập: 117 | Hôm nay: 1,593 | Tổng truy cập: 1029999