Hóa đơn điện tử
HỎI ĐÁP

Hỏi: Phân biệt hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy?

Trả lời: Có 4 đặc điểm để phân biệt hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy

1/ Căn cứ vào số liên: hóa đơn điện tử không có trường liên

2/ Trường ký hiệu trên hóa đơn

  • Ký hiệu của hóa đơn điện tử tận cùng bằng E, ví dụ: SV/19E
  • Ký hiệu của hóa đơn giấy (đặt in, tự in) tận cùng bằng PT, ví dụ: SV/19P hoặcSV/19T

3/ Hóa đơn điện tử có trường thông tin: “Hóa đơn được chuyển đổi từ hóa đơn điện tử”           trong trường hợp là hóa đơn điện tử chuyển đổi hóa đơn giấy.

4/ Chữ ký:

  • Hóa đơn điện tử: chữ ký số
  • Hóa đơn giấy: ký tay, dấu đỏ

 

Tin bài khác

Liên hệ: 0946 09 78 87
Điện Thoại: (028)73008848
Email: bachdx@tkinvoice.com

 

Đang truy cập: 131 | Hôm nay: 1,618 | Tổng truy cập: 1030024