Hóa đơn điện tử
Nghiệp vụ về hóa đơn điện tử

Hướng dẫn tạo hóa đơn điều chỉnh trường hợp xuất sai hóa đơn điện tử

Đối với hóa đơn điện tử, khi quý khách lưu hóa đơn nhưng chưa duyệt ký thì có thể lưu bản nháp gởi cho khách hàng xem và chỉnh sửa thông tin bất kỳ lúc nào .
Nhưng khi đã ký duyệt hóa đơn bằng chữ ký số và phát hiện sai thì không chỉnh sửa được nữa, lúc này, quý khách cần làm động thái là tạo 1 hóa đơn thay thế cho hóa đơn cũ (Trong hóa đơn mới có thêm dòng "Hóa đơn này thay thế cho hóa đơn số ................ Ngày.... Tháng.... Năm) đồng thời số hóa đơn sai sẽ bị xóa bỏ đi.Theo điều 9 Thông tư 32/2011/TT-BTC thì việc xử lý hóa đơn điện tử đã lập được quy định cụ thể như sau:

 

"1. Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập và gửi cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn điện tử đã lập và gửi cho người mua, người bán và người mua chưa kê khai thuế, nếu phát hiện sai thì chỉ được hủy khi có sự đồng ý và xác nhận của người bán và người mua. Việc huỷ hóa đơn điện tử có hiệu lực theo đúng thời hạn do các bên tham gia đã thoả thuận. Hóa đơn điện tử đã hủy phải được lưu trữ phục vụ việc tra cứu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Người bán thực hiện lập hóa đơn điện tử mới theo quy định tại Thông tư này để gửi cho người mua, trên hóa đơn điên tử mới phải có dòng chữ “hóa đơn này thay thế hóa đơn số…, ký hiệu, gửi ngày tháng năm".

2. Trường hợp hóa đơn đã lập và gửi cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập văn bản thỏa thuận có chữ ký điện tử của cả hai bên ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hoá đơn điện tử điều chỉnh sai sót. Hoá đơn điện tử lập sau ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn điện tử số…, ký hiệu… Căn cứ vào hoá đơn điện tử điều chỉnh, người bán và người mua thực hiện kê khai điều chỉnh theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và hóa đơn hiện hành. Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-)".
 

Theo đó, chúng ta xét đến trường hợp sau đây:

TRƯỜNG HỢPMỘT TRONG 2 BÊN ĐÃ KÊ KHAI THUẾ
Hóa đơn điện tử đã lập có sai sót nhưng một trong các bên đã khai báo thuế thì không được hủy hóa đơn mà bên bán phải lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn điều chỉnh được lập phải căn cứ biên bản ghi rõ sai sót được xác nhận của hai bên. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm, là căn cứ để bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh số thuế GTGT đầu ra, đầu vào (nếu có).


Chức năng Chức năng "Tạo hóa đơn điều chỉnh" 
sẽ được quý khách sử dụng trong trường hợp này. Chức năng này sẽ này không xóa số hóa đơn cũ đi mà chỉ xuất lại hóa đơn mới, tờ hóa đơn xuất lại sẽ có nội dung điều chỉnh cho số hóa đơn cũ .

* HƯỚNG DẪN TẠO HÓA ĐƠN ĐIỀU CHỈNH:

Bước 1
Từ mục "Quản lý hóa đơn" quý khách vào mục "Tạo hóa đơn điều chỉnh"Bước 2
Trong mục : "Tạo hóa đơn điều chỉnh" quý khách điền số hóa đơn cần điều chỉnh vào ô minh họa, và bấm "Tìm kiếm"Bước 3: Giao diện của thay thế hóa đơn xuất hiện, quý khách cần:
! Kiểm tra thông tin số hóa đơn, thông tin bên bán chính xác
! Điền lý do điều chỉnh
! 
Điền nội dung sau khi điều chỉnh
Sau đó bấm vào "Lưu hóa đơn"


Lưu ý: Việc điều chỉnh hóa đơn trên hệ thống hóa đơn điện tử không thể thực hiện đơn phương mà phải thông báo và có biên bản xác nhận điều chỉnh và thu hồi hóa đơn giữa 2 bên. Quý khách có thể tải “Biên bản điều chỉnh hóa đơn” dưới đây:

Tin bài khác

Liên hệ: 0946 09 78 87
Điện Thoại: (028)73008848
Email: bachdx@tkinvoice.com

 

Đang truy cập: 19 | Hôm nay: 227 | Tổng truy cập: 1006200