Hóa đơn điện tử

TẢI VỀ


 I/ PHẦN MỀM:

1/ Phầm mềm hỗ trợ trang thuedien.gdt.gov.vn

2/ Phần mềm hỗ trợ ký điện tử trang thuedien.gdt.gov.vn

3/ Phần mềm Hổ trợ ký điện tử

4/ Mẫu Hóa Đơn Tham Khảo

5/ Token Manager Setup v4 (NEWCA)

6/ Phần mềm java 7.3

7/ Phần mềm java 7.79

8/ Phần mềm java 8.161

9/ Ứng dụng ky Offline của Thuế

10/ CutePDF (Giúp convert file sang PDF)

11/ TeamViewer 14 (Hỗ trợ điều khiển máy tính từ xa)

12/ UltraViewer 6.0 (Hỗ trợ điều khiển máy tính từ xa)

13/ Bảng kê bán ra

14/ Bảng kê mua vào

15/ Winrar 4.20 (Giúp nén và giải nén tập tin)

16/ Bài Giảng Quyết Toán 2017

17/ IETAB (Hỗ trợ nộp tờ khai trên Winsows 10)

18/ D-toolbox (Add-in giúp tải 1 file từ bảng tính online xuống máy tính)

19/ Checker Plus for Gmail™ (Add-in giúp thông báo mail đến nhanh và kiểm tra mail tiện lợi)

20/ Unikey (Phần mềm gõ tiếng Việt) 

21/ Phần mềm Google Drive (Backup and SYNC)

22/ Chữ ký số Vina-CA version 5

23/ Ứng dụng đọc file xml hóa đơn điện tử

 

 

II/ TÀI LIỆU:

1/ Hướng dẫn sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử

2/ Thông tư 32 /2011/TT-BTC 

3/ Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018

4/ Dự thảo thông tư mới 2019 dựa theo nghị định 119

5/ Mẫu biên bản hủy hóa đơn theo thông tư 32

6/ Mẫu biên bản hủy hóa đơn và xuất thay thế theo thông tư 32

7/ Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn theo thông tư 32

8/ Tờ khai đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử

9/ Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP 

10/ Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP

11/ Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP

12/ Mẫu thông báo hủy hóa đơn điện tử (Mẫu số 04 - Nghị Định 119/2018/NĐ-CP)

13/ Thông báo về hóa đơn điện tử cần rà soát (Mẫu số 05 - Nghị định 119/2018/NĐ-CP)

14/ Mẫu đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế (Mẫu 06 - Nghị định 119)

15/ Thông báo về việc hết thời gian sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế

Liên hệ: 0946 09 78 87
Điện Thoại: (028)73008848
Email: bachdx@tkinvoice.com

 

Đang truy cập: 96 | Hôm nay: 1,466 | Tổng truy cập: 1029872